martes, 4 de septiembre de 2012

Zatikia eta zenbaki hamartarra

  Zatikia eta zenbaki hamartarra

Zatikiak errepasatu eta sakondu                  KOMIKIA
        
           ZATIKIEN OINARRIZKO LANKETA
          
 ZATIKIEN LANKETA ATALEZ ATAL
 • Zatikien kontzeptua eta gaiak (adierazi)
  Zatikien kontzeptua eta gaiak (adierazi zenbakitzailea eta izendatzailea)
  Zatikien kontzeptua eta gaiak: nola adierazten den esan
  Zatikien kontzeptua eta gaiak: zatikia adierazi
  Zatikien kontzeptua eta gaiak
  Zatikiak irakurtzea eta idaztea (idatzi letrekin) 
  Zatikiak irakurtzea eta idaztea (osatu zenbakitzailea eta izendatzailea zenbakiekin) 
  Zatikiak irakurtzea eta grafikoki adieraztea 
  Zatikiak konparatzea 
  Zatiki-simulatzailea, zatikiak konparatzea 
  Ordena itzazu izendatzaile bereko zatikiak, txikienetik handienera 
  Ordena itzazu zenbakitzaile bereko zatikiak, txikienetik handienera 
  Ordena itzazu izendatzaile bereko zatikiak, handienetik txikienera 
  Ordena itzazu zenbakitzaile bereko zatikiak, handienetik txikienera 
  Zatikiak eta unitatea 
  Unitatea baino handiagoa, txikiagoa edo berdina?
 • Unitatea baino zatiki handiagoak edo berdinak
  Unitatea baino zatiki txikiagoak edo berdinak
  Zatikiak: bila ezazu zatiki baliokide bat 
  Zatikiak: adieraz ezazu baliokideak diren 
  Zatikiak: kalkula ezazu zatiki baliokide bat 

 • Zatiki baliokideak


  Barre apur bat

   Barre apur bat eginez be ikasi geinke:  Zatikiak eta berreketak

  Bideo honetan zatiki eta berriketeen propietate batzuk berikusteko aukera izango duzu, aldi berean eragiketak egiteko era gogoratuko duzu.


  MateClick

  Berreketak, erroak, zatikiak, eta hamartarrak